FuusioMedia - Helppo ja vaivaton ratkaisu
Onnistunut verkkosivujen uudistus alkaa suunnittelulla
Hyvä verkkosivusto on selkeä, informatiivinen ja visuaalisesti näyttävä. Tekstit, kuvat, videot ja grafiikka tukevat ja rakentavat yrityksesi brändiä, joten kysymyksessä on yksi yrityksesi tärkeimmistä omaisuuksista. WordPress-ympäristössä voidaan rakentaa näyttäviä, helppokäyttöisiä ja samalla informatiivisia verkkosivuja, jotka houkuttelevat lukemaan lisää.
Suunnittelun vaiheita
Verkkosivujen rakentaminen

Verkkosivujen uudistaminen kestää sivuston koosta riippuen muutamista päivistä useisiin kuukausiin.

Verkkosivun rakentamisen kestoon vaikuttavat useat asiat, kuten sisällöntuotannon, visuaalisen suunnittelun ja hakukoneoptimoinnin laajuus. Samat tekijät vaikuttavat myös verkkosivun rakentamisen hintaan.

Olipa kysymyksessä pieni tai suuri sivusto, sen rakentamisen tärkein työvaihe on huolellinen suunnittelu.

Ota yhteyttä ja kerromme miten sinun sivuistasi saadaan raikkaat, toimivat ja informatiiviset.

Hyvä tietää

Verkkosivu on digitaalisen markkinoinnin kulmakivi ja samalla käyntikortti asiakkaillesi, yrityksestäsi ja tarjoamistasi palveluista. Huolellinen perussuunnittelu pitää sisällään sivuston tavoitteiden, asiakaskunnan ja myös yrityksen strategian tarkastelua.

Kiinnostava tieto ensin

Sinulla on yrityksestäsi paljon tietoa, mutta mikä kaikki siitä kiinnostaa asiakastasi? Kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se täytyy selvittää tapauskohtaisesti perehtymällä tavoiteltuun asiakaskuntaan.

Useimmilla aloilla kiinnostavaa tietoa on tuotteiden tai palvelujen esittelyn lisäksi yrityksen arvot, työntekijöiden ja toimintatapojen esittelyt, asiakaskokemukset tai arvostelut. Näistä jälkimmäiset ovat tietoa, jota yritys vain välittää eteenpäin olemassa-olevilta asiakkailtaan potentiaalisille asiakkaille. Erimuotoisten referenssien kerääminen on yritykselle kuin yritykselle tärkeää työtä.

Luo ostopolkuja

Verkkosivu toimivat silloin, kun ne tavoittavat oikeat asiakkaat, vastaavat heidän kysymyksiin ja tarjoavat helpon mahdollisuuden yhteydenottoon tai ostamiseen.

Kaikki alkaa sen selvittämisestä, mitä asiakkaasi itse asiassa etsivät? Etsivätkö he perustietoa tuotteesta tai palvelusta, teknistä tietoa, tuotevertailua, referenssitarinoita, valokuvia ja videoita vai jotakin muuta?

Ostopolulla asiakas ohjataan tekemään haluttuja valintoja: ottamaan yhteyttä, pyytämään tarjousta tai tilaamaan uutiskirjeen. Verkkokaupassa ostopolun pääte-pisteenä on aina ostos verkkokaupasta.

Sisällönrakentaminen on kiinteässä yhteydessä sivuston markkinointiin, sillä markkinoinnilla pyritään hankkimaan sivustolle paitsi uusia, myös palaavia asiakkaita, jotka ovat ehkä jo kulkeneet osto­polkua ja tuntevat yrityksen palvelut tai tuotteet ainakin osittain.

FuusioMedia - Helppo ja vaivaton ratkaisu
Visuaalinen suunnittelu ja toteutus
Verkkosivut ovat yrityksesi käyntikortti, joten niiden tehtävänä on vahvistaa sitä ilmettä, joka yritykselläsi on olemassa. Yritysilmeeseen kuuluu visuaalinen ilme, mutta myös brändisi mukainen tapa viestiä. Ellei yritykselläsi ole vielä ilmettä, luodaan sellainen!

Näyttävyyttä ja selkeyttä samassa paketissa

Sivustolle jäädään, kun ensivaikutelma on myönteinen. Sekä visuaalisesti että teknisesti toimivalla sivustolla vieraileminen on kuin uudella autolla ajamista: kaikki toimii sulavasti, eteneminen on luontevaa ja toiminnot löytyvät ennakoitavasti ja oletetuista paikoista.

Huolellinen verkkosivujen visuaalinen suunnittelu varmistaa, että sivuston ulkoasu on näyttävä, mutta samalla myös helppokäyttöinen.

Ulkoasu nousee yritysilmeestä

Sivuston visuaalinen ilme eli layout johdetaan mahdollisimman pitkälle yritysilmeestä, sen graafisista elementeistä, väreistä ja typografiasta.

Laadukkaat kuva- ja videotuotannot sekä erilaiset graafiset elementit helpottavat suunnittelua ja mahdollistavat persoonallisen ja näyttävän ulkoasun.

Verkkosivujenne tehtävä on palvella ja tukea brändiä
Sisältätuotanto,
eli tekstit

Asiakas tulee sivuillesi niiden sisältöjen vuoksi, joten niiden rakentamiseen kannattaa käyttää aikaa ja ajatustyötä.

Selvitämme apunasi sitä, minkälainen sisältö palvelee asiakkkaitasi ja luomme kanssasi sivustojen tekstit, kuvat ja videot.

Haluatko verkkosivut, jotka tuottavat uusia asiakkaita, rakentavat brändiäsi ja näyttävät hyvältä myös mobiilissa?